• شماره تماس: : 03155544900
  • واحد تأمین مواد اولیه : : داخلی 423
  • واحد تأمین ملزومات و اقلام مصرفی: : داخلی 415 و 433
33.88782743471372 51.61627578735378