یاسر صدیق

یاسر صدیق

مدیر کارخانه

sedigh@halyco.ir

حمید رمضانی

حمید رمضانی

مدیر مالی

ramezani@halyco.ir

محمد بلبلوند

محمد بلبلوند

رئیس تولید

bolbolvand@halyco.ir

حسن مکاری

حسن مکاری

رئیس امور اداری

mokari@halyco.ir

محسن خیمه کبود

محسن خیمه کبود

رئیس تأمین مواد

kheimekabood@halyco.ir

ناصر خصاف

ناصر خصاف

رئیس توسعه و بهبود

khassaf@halyco.ir

مهدی جمالی

مهدی جمالی

رئیس فنی

jamali@halyco.ir

مجید سعیدی مهر

مجید سعیدی مهر

رئیس تدارکات

saedi@halyco.ir

ابوالفضل میانه ساز

ابوالفضل میانه ساز

رئیس انبار و لجستیک

mianehsaz@halyco.ir

علیرضا دادار

علیرضا دادار

رئیس حسابداری

dadar@halyco.ir