• فروسیلیسیم:

فروسیلیسیم آمیژانی از آهن و سیلیس است که در صنایع مختلف بخصوص صنایع فولاد و متالوژی کاربرد دارد. 
این ماده بر اساس واکنش های احیائی مواد شامل سیلیس و اکسید آهن در حضور مواد احیا کننده کربنی ، در دمای مناسب تولید میشود.
فروسیلیسم به علت خاصیت اکسیژن زدایی به عنوان عنصر آلیاژی به منظور ایجاد خواص مطلوبی مانند مقاومت به خوردگی ، استحکام ،سختی و پایداری حرارتی استفاده میشود.همچنین این ماده به عنوان پایه تولید پیش آلیاژهایی فرو سیلیکومنیزیم استفاده میگردد ،که در بهسازی مذاب چدن چکش خوار کاربرد دارد.

  • کاربرد های فروسیلیسیم: 

- اکسیژن در تولید فولاد 
- عنصرآلیاژی در در تولید فولاد و چدن 
- جوانه زایی در ریخته گری چدن های خاکستری 
- احیا کننده در تولید سایر فرو آلیاژ ها 

  • مشخصات فنی فروسیلیسیم:

نقطه ذوب 1240-1350 درجه سانتیگراد
دانسیته فله ای 1/6 سانتیمتر مکعب بر گرم
دانه بندی (0-3) - (3-10) -(10-60) میلیمتر
بسته بندی کیسه های بزرگ یک تنی
وزن مخصوص 3/2 سانتیمتر مکعب بر گرم
حداقل سفارش 1 تن معادل 1000 کیلوگرم
ترکیبات شیمیایی ( باقیمانده )Mn : 0/5 ) - (Ti : 0/3 ) - (Cr : 0/3) - (C : 0/2)- (S : 0/04)- (P : 0/05)- (Al: 1/5-2) - (Si:72-80) Fe