• فروسیلیکومنیزیم:

آمیژن فروسیلیکو منیزیم که در تولید چدن های نشکن ،چدن با گرافیت فشرده و تصفیه فولاد ها کاربرد دارد با استفاده از فروسیلیسم مرغوب این شرکت به عنوان ماده اولیه و با کنترل دقیق ترکیبات شیمیایی و عملیات کیفی مذاب تولید میگردد.

  • کاربرد های فروسیلیکومنیزیم: 

- عامل نشکن ساز در تولید چدن های داکتیل و چدن هایی با گرافیت فشرده 
- اکسیژن زدا و گوگرد زا 

  • مشخصات فنی فروسیلیکومنیزیم:
دانه بندی (1-5) -( 5-15) -(5-30) میلیمتر
بسته بندی دانه بندی (30-5) 1000 کیلوگرمی
بسته بندی دانه بندی 15-5 500 کیلوگرمی
بسته بندی دانه بندی 5-1 50 کیلوگرمی
حداقل سفارش 1 تن معادل 1000 کیلوگرم
ترکیبات شیمیایی (Ca : 0/8 -1/4 )- (Mg : 5-6/5)- (MIM : 0/5-1)- (Al:1/2) - (Si:43-48)