فرم نظرسنجی تامین کنندگان

تأمین کننده محترم :

با آرزوي تداوم و استمرار همكاري فيمابين به استحضار ميرساند كه شرکت آلیاژگستر هامون در راستاي ارتقاء كيفيت همکاری و تحکیم روابط با تأمین کنندگان مواد اولیه و ملزومات خود ، نظرخواهي از تأمین کنندگان را در دستور كار خود قرار داده و اعتقاد راسخ دارد كه نظر شما مي تواند نقش بسيار مهمي را در بهبود زمينه هاي همكاري ايفاء نمايد. لذا خواهشمند است با پاسخ گويي دقيق به سئوالات زير ما را در رسيدن به اهدافمان ياري نماييد.

نام تامین کننده
نام شرکت
لطفا چنانچه پیشنهاد یا انتقادی دارید در این قسمت مرقوم فرمایید