فرم پرسشنامه استخدام

* فیلد های تلفنی و کد ملی را بدون خط فاصله (-) وارد نمایید

1- اطلاعات شخصی

2- سوابق تحصيلی و آموزشی

مدرک تحصیلی رشته تحصیلی معدل کل تاریخ پایان نوع دانشگاه نام موسسه آموزشی شهر-کشور حذف

3- تجربيات شغلي

نام سازمان يا شركت سمت / شغل مدت همکاری تاریخ قطع همکاری شماره تلفن متوسط حقوق دریافتی به ريال علت ترك خدمت حذف

4- پیشینه

آيا سابقه کیفری یا بازداشتی یا سو پیشینه دارید ؟
علت را ذكر كنيد
آيا سیگار یا مواد مخدر دیگری مصرف می کنید یا خواهید کرد ؟
علت را ذكر كنيد

5- آشنايی به زبانهاي خارجی ، كامپيوتر و ساير دوره ها

نام زبان / وضعيت ضعیف متوسط خوب عالی
انگلیسی خواندن
نوشتن
مکالمه

دوره های آموزشی فنی حرفه ای یا موسسات آموزشی

نام دوره آموزشی نام موسسه آموزش تاریخ شروع مدت دوره مدرک دارد توضیحات حذف

6- فعاليت هایی که می توانید برای سازمان انجام دهید

در صورتی که انتخاب صد در صد شغل برای شما میسر باشد چه شغلی را انتخاب میکنید؟

7- نحوه همكاری

تمايل به همكاری بصورت :
در صورت تمايل به كار پاره وقت ساعات و روزهاي همكاری را دقیقا اعلام فرماييد
تا چند ساعت در روز
8 - آيا داراي سابقه پرداخت حق بيمه هستيد؟
در صورت مثبت بودن چند سال و شماره بيمه
چگونگی آشنایی شما با شركت

9- دونفر از کسانی که می توانند ضامن شما باشند را ذکر کنید. (ترجیحا کارمند سازمان های دولتی یا سازمان های معتبر)

نام و نام خانوادگی نسبت شغل تلفن نشانی و محل کار حذف
10 - آیا موارد خاص جسمی و روحی دارید که بخواهید راجع به آن توضیح دهید؟
در صورتیکه جواب شما بلی است ، توضیح دهید
11 - اكنون مشغول به كار هستيد؟
تضمین کاری را به چه صورتی می توانید بدهید ؟

12- حقوق مورد انتظار

حداقل دریافتی
تومان ماهانه به ازای متوسط 44 ساعت کار در هفته
13- آیا شما سرپرست خانواده هستید؟
افراد تحت تکفل :
نام و نام خانوادگی جنسيت نسبت با كارمند تاريخ تولد ميزان تحصيلات شغل حذف

14- آدرس محل سكونت

در صورت انتخاب گزینه سایر ، توضیح دهید
آدرس محل سکونت
تلفن تماس ثابت
تلفن همراه

15- مدارک